YOGA

Ordet yoga är sanskrit och betyder balans/förening, att utveckla ett harmoniskt samspel mellan kropp sinne och själ. Detta uppnås genom en rad olika tekniker, såsom fysiska positioner, rörelser, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker.

Effekter som man kan uppnå med regelbunden Yoga
- Starka, smidiga och uthålliga muskler.
- Ökad rörlighet.
- Förbättrad blodcirkulation.
- Balans i det endokrina körtelsystemet (påverkar välbefinnandet)
- Bättre kroppsmedvetenhet och balans.
- Ett lugnare sinne (vid stress, oro och sömproblem)
- Ökad förmåga att fokusera.
- Lindrar muskel/ledvärk (rygg- och nackproblem)


Nu är det dags igen för Vårens populära yoga kurser!


Medicinsk yoga 
Terapeutisk yogaform som är vetenskapligt testad och används i svensk sjukvård. Mätbara effekter på ökad hälsa och välbefinnande. Hjälper dessutom mot en rad besvär och har bevisad effekt på: hjärt-/kärlbesvär, stress/utbrändhet, oro/ångest, huvudvärk/migrän, rygg och nackbesvär, övergångsbesvär, sömnproblem mm. Innehåller: mjuka fysiska rörelser, olika andningstekniker, fokus- och koncentrationstekniker samt avslutande vila och meditation.

Plats: Rygg-och idrottscentrum, Vasagatan 2C, Eslöv
Tid: Måndager kl.17.30 - 18.30, 
Pris: :-/ :- (studerande, arbetslösa, långtidssjukskrivna, pensionärer)

Anmälan: Rygg- och idrottscentrum, 0413-55 50 25, mari@ryggidrottscentrum.se

Obs! Har man anmält sig till någon av kurserna, så är anmälan bindande


Yoga för Ryggen 
Innehåller fysisk yoga inriktat på ryggen och en kort avspänning.

Plats: Rygg- och Idrottscentrum; Vasagatan 2C, Eslöv
Tid: Tisdagar kl. 17.15 - 18.15, 
Pris: / :- (studerande, arbetslösa, långtidssjukskrivna och pensionärer)


Grundkurs. Yoga och avspänning 
Innehåller fysisk yoga, andningsövningar och djupavspänning. En yogakurs är som en utvecklande process där vi bygger på med något nytt varje gång. Under kursens gång går vi genom olika yogaprogram. Effekten av ett yogaprogram förstärks med andningsövningar – Pranayamas. Dessa påverkar vår energi, hjälper till i frigörandet av stress och spänningar. Yoga Nidra, en särskild djupavspänning på ca 20-25 min, som ger den återhämtning som vi så ofta saknar och behöver.

Plats: Rygg- och Idrottscentrum; Vasagatan 2C
Tid: Tisdagar kl. 18.30 - 20.15, 09/04 - 04/06, 10 gånger
Pris: 1995:-/ 1800:-(studerande, arbetslösa, långtidssjukskrivna och pensionärer)

Läs mer och anmäl dig här: http://satyayoga.se/kurser/ 

Obs! Har man anmält sig till någon av kurserna, så är anmälan bindande