Om kliniken

En klinik med bredd
I januari 2011 slog vi upp dörrarna till Rygg och Idrottscentrum i Eslöv.
Olle Andersson har varit verksam som leg. kiropraktor i Eslöv sedan
2007 och har alltid haft ett gott samarbete med andra terapeuter.
Detta födde idén till att samla kompetensen under ett och samma tak.
Samarbetet mellan oss terapeuter har blivit ännu närmare och för våra
patienter betyder det att vi kan lösa många fler besvär i olika delar av
rörelseapparaten.

De flesta långvariga besvär kräver en kombinationsbehandling och med
ett bra team av terapeuter, har vi de bästa förutsättningar för problemlösning.
Men vi löser inte uppgiften på egen hand. Din insats som patient är också
enormt viktig om du på sikt vill uppnå ett hållbart resutltat av behandlingarna.
Vårt mål är att parallelt med behandlingarna, förse dig med kunskap om vad
du själv kan göra för att slippa framtida besvär.


Nöjda patienter är klinikens framtid
När vi gör undersökningar på hur nya patienter hittar oss, får vi alltid samma resultat. Mer än 90% av våra nya patienter, kommer på rekommendation av en annan patient (förmodligen en nöjd sådan!). Det gör oss enormt glada och det gör också att vi förstår hur viktigt det är med nöjda patienter för klinikens framtid. 

Klinikens målsättningar
För att våra patienter ska känna sig nöjda med behandlingen hos oss har vi följande målsättningar:

1. Ett trevligt och professionellt bemötande.
Som patient ska du alltid känna dig välkommen, känna att vi lyssnar på dig och tar oss tid för dina besvär. Det gäller för såväl behandlande personal, som personal i receptionen.
2. God kompetens inom våra områden
Som pateint är det också viktigt att du känner förtroende för din terapeut. Att du får en grundlig undersökning, en komptent bedömning och en saklig och tydlig förklaring på dina besvär. 
3. Tillgänglighet
Vi strävar alltid efter att undvika väntetider. När man har ont ska man kunna komma till snabbt! Därför har klinikens personalstyrka också vuxit i takt med ökade behov och så tänker vi fortsätta att göra.

Kort sagt;
Vi vill vara trevliga, kompetenta och tillgängliga för er patienter!