PSYKISK OHÄLSA

Oroar du dig mycket? Har du svårt att hantera smärtor i kroppen? Känner du dig nedstämd och/eller har ångest? Har du problem att hantera påfrestningar i vardagen? Märker du att sömnen är sämre på ett eller annat sätt? Känner du dig sällan utvilad? Upplever du att du att dina bekymmer sätter käppar i hjulen hemma, på jobbet, socialt? Försöker du hantera ditt tilltufsade liv genom att grubbla, tröstäta, pressa dig hårt eller undvika besvärliga situationer?

Du är inte ensam! 

Att må psykiskt dåligt kan ta sig många olika uttryck. Kroppen, tankarna och våra sätt att agera påverkas och påverkar av hur vi mår och lever.

Att vara människa är inte enkelt och att hitta sätt att hantera och förändra olika bitar i livet kan kräva hjälp och vägledning.

Klara är i grunden utbildad fysioterapeut och har därefter vidareutbildat sig inom området mental hälsa. KBT (steg 1), Basal Kroppskännedom (terapeutisk kompetens), Schematerapi är fokusområden. I behandling ingår vanligtvis både samtal och fysiska övningar. 

Behandlingarna kräver inte remiss. Klara behandlar inga fobier.
Behandlingarna ingår i högkostnadsskyddet och debiteras 200:- upp till frikortsnivå 1300:-.