kiropraktisk behandling

Kiropraktisk behandling kan sammanfattas med att man genom manipulation återställer rörelse i en led som varit inskränkt eller "låst" som man ofta säger. Vissa benämner också rörelseinskränkningen som subluxationer.

Genom att återställa nedsatt ledrörelse kan man ofta:
- minska irritation av nervstrukturer som utsätts för klämningar eller tryck. En nerv som utsätts för tryck kan akut bli inflammerad och ge mycket smärta och störda nervfunktioner men även ett litet tryck kan på lång sikt ge en förtvinad nerv med dåliga impulser.
- bryta olika reflexmönster där en led i en ytterlägesposition kan styra musklerna att bete sig med spänning, kramp eller att bli hämmad i sin kraft

Manipulation är ett effektivt sätt att påverka rörligheten och de reflexer som en stel led kan påverka. Det knäppljud som ofta hörs vid manipulation är ett vakuumfenomen som uppstår. Att det knäpper innebär inte att det är en hård behandling. Manipulationsbehandling gör vanligtvis inte alls ont. Om det gör ont beror detta i regel på att det finns en ökad känslighet i området, pga inflammation eller hårt krampande muskler. Om det är för smärt- påverkat bör man manipulera mycket lätt eller i vissa fall använda andra behandlingstekniker. Ibland kan man känna en viss träningsvärksliknande ömhet dagen efter behandling. Detta kan ibland vara nödvändigt för att kunna skapa rörlighet i strukturer som varit stela länge.
 

Varför behandlar man främst leden och inte musklerna?

I våra ledstrukturer finns inbyggda längd och kraftmätare som hela tiden övervakar ledens rörelse och sedan styr kraftfullt via reflexer hur musklerna ska samordnas och samverka. Uppfattar leden att det är farligt, kan den utlösa en kramp i en muskel som vi själva inte kan styra över. Detta kallar vi för en skyddsreflex. Blir krampen kraftig och ihållande kallar vi det för ryggskott. Dessa skyddsreflexer som vi är beroende av för att vi inte ska skada ryggen i många sammanhang kan också bli din egen fiende.

Om en led blir inskränkt i en ytterlägesposition kan den aktivera muskelspänning likt en skyddsreflex som blir ihållande. Kan man frigöra en led som är inskränkt i en ytterlägesposition kan man ofta avleda den reflex av muskelspänning som ledstrukturerna påverkar.
 

Specifik behandling


Vid manipulationsbehandling är det viktigt att vara så specifik som möjligt och verkligen behandla de leder som är mest stela/låsta.
Ibland får vi frågan ifrån våra patienter, om det är farligt att "knaka ryggen" själv. Problemet när man själv försöker "knaka ryggen", är att man oftast inte får någon ledfrigörelse där man är som mest stel, utan snarare i närliggande områden istället. Går man en längre tid med ett stelt parti i ryggraden så kompenserar ofta kroppen så att omreådena intill blir överrörliga. Detta kan på sikt orsaka mycket besvär. Det är viktigt att inte påverka de överrörliga lederna för mycket vid behandling. Konsten och nyttan med manipulation förutsätter att man genom undersökning kan hitta de stelaste ledområdena och på ett så specifikt sätt som möjligt normalisera rörligheten där. Att bli skicklig på att känna ledrörelser vid undersökning tar lång tid att lära sig och för att bibehålla denna skicklighet bör man jobba med det hela tiden. Man kan likna detta med hur man kan utveckla sin känslighet i fingrarna till att tolka blindskrift.

Muskler och nerver

Spända muskler och hämmade muskler

Man pratar ofta om att man vill påverka spända muskler för att bryta många smärttillstånd. Detta är riktigt i många fall men kiropraktorer pratar nästan mer om att påverka muskler som är utslagna eller hämmade. Om nervimpulser på olika sätt störs via irriterade nerver eller felaktiga ledreflexer kommer muskler att bli så kallat inhiberade att få rätt nervimpulser. Detta kan många gånger vara ett större problem än spända muskler. Om en muskel inte kan spänna sig på ett korrekt sätt i rätt ögonblick då får man ingen bra stabilitet av sitt rörelsemönster. Detta kan i många fall ge kompensatoriska överbelastningar av andra strukturer. Att en led inte är inskränkt i ett ytterläge är mycket viktigt för att musklerna ska kunna få rätt nervimpulser.

När nerver kommer i kläm

Alla nerver som kommer från ryggmärgen passerar trånga passager mellan kotkropp, disk och ryggkotornas leder. Om nerverna blir klämda av felställningar eller förträngningar får vi inflammation i nerven som t ex vid ischiasverk i benet. Vid akut nervpåverkan kan vi testa detta ganska väl och symtomen är ofta tydliga. Betydligt svårare är det om en nerv gradvis under lång tid utsätts för ett tryck. Det kan då ske en långsam förtvining av nerven med dåliga impulser till det som nerven ska styra. Detta upptäcks ofta inte förrän det gått långt.

Kiropraktik inriktar sig på att biomekaniskt mobilisera ryggens rörlighet för att ge minsta möjliga störning av nervernas utträde mellan kotorna.

 

Våra Kiropraktorer


Olle Andersson leg. kiropraktor

Olle tog sin examen vid Syddansk Universitet i Odense 2003 efter fem års akademiska studier. Eftr ytterligare ett års AT-tjänstgöring erhöll han sin legitimation 2004. Han började sin karriär på Capio Citykliniken i Lund och arbetade även ett par år på Ystad Kiropraktorklinik. Sedan 2007 har han varit verksam som kiropraktor i Eslöv och sedan 2011 driver han Rygg- och Idrottscentrum tillsammans med sin fru Hanna.

Olle vidareutbildar sig löpande inom diverse områden och försöker att hela tiden hålla sig uppdaterad om de senaste forskningsrönen. Alla behandlingsmetoder som används är vetenskapligt beprövade och bevisat effektiva. 

Michael "Mick" Maloney, leg. kiropraktor.

Michael kommer från Australien. Han reste till Storbritannien, där han studerade kiropraktik vid Welsh Institute of Chiropractic. 2006 tog han sin examen efter 5 års studier, och efter ytterligare ett AT år fick han sin legitimation och titeln Doctor of Chiropractic.

Michael arbetade i ett flertal kliniker i både Wales och England innan han 2011 flyttade till Sverige med sin sambo Nelly, som också är kiropraktor. Sedan dess har han praktiserat i Halmstad och Eslöv.

I sina patientbehandlingar tar Michael en funktionell inriktning, vilket innebär att han söker grunden till problemet och inte bara fokuserar på symptomen. Detta innebär mer långvariga resultat och en bättre återhämtning.

Sedan sin examen har Michael fortsatt att vidareutbilda sig. Han är en av de högst utbildade i Sverige inom Aktivator Metoden, en effektiv men skonsam teknik för behandling av ledbesvär. Han använder denna teknik i kombination med traditionella kiropraktiska metoder samt sin specialist utbildning på ledbesvär i armar och ben för att behandla alla
kroppens leder utefter behov. Utöver detta så är Michael en av de få i Sverige som är utbildad i rehabiliterings tekniken
Dynamic Neuromuscular Stabilization.