YOGA

Ordet yoga är sanskrit och betyder balans/förening, att utveckla ett harmoniskt samspel mellan kropp sinne och själ. Detta uppnås genom en rad olika tekniker, såsom fysiska positioner, rörelser, andningsövningar, avslappning samt koncentrations- och meditationstekniker.

Effekter som man kan uppnå med regelbunden Yoga
- Starka, smidiga och uthålliga muskler.
- Ökad rörlighet.
- Förbättrad blodcirkulation.
- Balans i det endokrina körtelsystemet (påverkar välbefinnandet)
- Bättre kroppsmedvetenhet och balans.
- Ett lugnare sinne (vid stress, oro och sömproblem)
- Ökad förmåga att fokusera.
- Lindrar muskel/ledvärk (rygg- och nackproblem)


Nu är det dags igen för våra populära yoga kurser!

Medicinsk yoga
Terapeutisk yogaform som är vetenskapligt testad och används i svensk sjukvård. Mätbara effekter på ökad hälsa och välbefinnande. Hjälper dessutom mot en rad besvär och har bevisad effekt på: hjärt-/kärlbesvär, stress/utbrändhet, oro/ångest, huvudvärk/migrän, rygg och nackbesvär, övergångsbesvär, sömnproblem mm. Innehåller: mjuka fysiska rörelser, olika andningstekniker, fokus- och koncentrationstekniker samt avslutande vila och meditation.

Plats: Rygg-och idrottscentrum, Vasagatan 2C, Eslöv
Tid: måndagar 9/9 – 11/11, 10 gånger, kl. 17.30 - 18.30
Pris: 1300 kr/ 1200 kr (studerande, arbetslösa, långtidssjukskrivna, pensionärer)

Anmälan: Rygg-och idrottscentrum, 0413-55 50 25, mari@ryggidrottscentrum.se


Yoga för Ryggen
Innehåller fysisk yoga inriktat på ryggen och en kort avspänning.

Plats: Rygg- och Idrottscentrum; Vasagatan 2C, Eslöv
Tid: tisdagar: 12/11 – 10/12, 5 gånger , kl. 17.15 – 18.15
Pris: 580 kr /522 kr för studerande, arbetslösa, långtidssjukskrivna och pensionärer

Grundkurs. Yoga och avspänning 
Innehåller fysisk yoga, andningsövningar och djupavspänning. 

Plats: Rygg- och Idrottscentrum; Vasagatan 2C
Tid: tisdagar: 12/11 – 10/12, 5 gånger , kl. 18.30 – 20.15
Pris: 755 kr /680 kr för studerande, arbetslösa, långtidssjukskrivna och pensionärer

Läs mer och anmäl dig här: http://satyayoga.se/kurser/ 

Obs! Har man anmält sig till någon av kurserna, så är anmälan bindande