Tryckvågsbehandling

Tryckvågsbehandling eller stötvågsbehandling, som det också kallas, är en relativt ny behandlingsform i Sverige. Som en av få kliniker i södra Sverige, erbjuder vi nu denna behandling. I länder somTyskland, Schweiz, Österrike, Norge, USA med flera är behandlingen både välbeprövad och betydligt mer utbredd. Allt fler studier på området visar också på goda resultat vid behandling av bland annat senfästesinflammationer. Studierna vittnar om framgångsrika resultat i 70-80% av fallen med kroniska senfästesinflammationer.

Tryckvågsbehandling är ett effektivt alternativ till kirurgiska ingrepp och cortisoninjektioner och dessutom är biverkningar ovanligt.

 


Påvisat god effekt vid tillstånd som:

Hälsporre (plantar fasciit)
Hälsenesmärta
Kalkaxel
Tennisarmbåge/golfarmbåge (lateral/medial epikondylit)
Hopparknä
Benhinneinflammation
Trochanterit (senfästesinflammation på utsidan av höften)

Vi kan tyvärr inte behandla med tryckvågor om du:

är gravid
har cancer
medicinerar med vissa blodförtunnande mediciner
har pacemaker
fått cortisoninjektion i behandlingsområdet senaste månaden
har en akut inflammation eller sår i behandlingsområdet

Behandlingen

Vid tryckvågsbehandling appliceras en serie tryckvågor med hög energi (mekaniska vågor) mot det smärtande området. Detta bryter ner förkalkningar och skapar en ny inflammationsreaktion i området, vilket i sin tur sätter igång kroppens egna läkningsprocesser.

Generellt ges 3-5 behandlingar med cirka en veckas mellanrum.

Vid varje behandlingstillfälle appliceras tryckvågorna mot det smärtande området under några minuter.

Behandlingen kan upplevas smärtsam men kom ihåg att det handlar om få minuter och de flesta tycker att smärtan går att uthärda. Man kan också anpassa intensiteten vid behandlingen så att man hamnar på en smärtnivå som patienten finner acceptabel.

Efter behandlingen

Eftersom behandlingen skapar ett nytt inflammationstillstånd kan man i vissa fall, först känna av en ökad smärta i området. Om så skulle vara fallet och du känner behov av att ta smärtstillande medicin. Välj i så fall vanliga receptfria smärtstillande som Alvedon, Panodil etcetera och inte anti-inflammatoriska preparat som Ipren, Ibumetin, Diklofenak, Voltaren mfl eftersom dessa hämmar det inflammatoriska tillståndet som är en del i läkningsprocessen.

En sällsynt biverkning som förekommer i enstaka fall, är blåmärke vid det behandlade området.

Om man känner sig smärtfri efter behandlingen ska man ändå tänka på att inte belasta det behandlade området för intensivt under de närmsta två dygnen.