Sjukgymnastik

Vid första besöket hos sjukgymnasten, görs undersökning och bedömning av skada/problem, som sedan följs upp med behandlingar och träning.

Sjukgymnaster har bred kunskap inom människans fysiologi, anatomi och sjukdomslära. Vi tar oss tid att utreda orsaken till problemet vilket ger oss möjlighet att guida patienten till rätt vård.

Sjukgymnaster behandlar skador och smärtor i rörelseapparaten (muskler, leder med mera) och arbetar både pre- och postoperativt för att minska återhämtningstiden och för att förbättra funktionen.

Det krävs ingen remiss för att komma till sjukgymnast och det finns ingen åldersbegränsning.

Sjukgymnastikbehandlingar

Vår sjukgymnast Patrik Ossowski erbjuder följande behandlingar:

 • Rygg- och nackbesvär (akuta och långvariga)
 • Muskel- och ledbesvär (akuta och långvariga)
 • Rehabilitering vid neurologiska skador/sjukdomar
 • Rehabilitering vid hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar
 • Förslitningsskador
 • Idrottsskador
 • Huvudvärk, stress, yrsel och sömnbesvär
 • Rådgivning inom ergonomi
 • Smärtbehandling
 • Moblisering
 • Töjningar
 • Massage
 • Tvära friktioner
 • Triggerpunktsbehandling
 • TENS

Träningsformer

Styrke- och Stabiliseringsträning – viktiga komponenter vid rehabilitering av skador i rörelseapparaten för att återfå balans och funktion. Träningen anpassas och stegras efter individuella behov.

Basal kroppskännedom – träningsform som fokuserar på andning, hållning och avspänning och som ger ökat kroppsmedvetande och mental närvaro. God effekt vid spännings- och stressrelaterade besvär. Kan utföras individuellt eller i grupp.

Vibrationsträning – tidseffektiv träning med många användningsområden. Ett mycket bra sätt för att få igång muskelaktiviteten efter skada som orsakat immobilisering.

Konditionsträning – Vid hjärt- och kärlsjukdomar är det mycket viktigt att konditionsträningen bedrivs på rätt nivå.

Priser för sjukgymnastik

Frikort gäller.

Patientavgiften är 220 kr.